# یاد_الله

مناجاتی با خدا " وقتی که ............ "

وقتی که ... وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،وقتی نمیتوانیم‌ اشک هایمان ‌را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌ و بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشکند ...وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 26 بازدید