نامه ای به تمام خواهرانی که سنشان گذشته و هنوز اردواج نکرده اند

نامه ای به تمام خواهرانی که سنشان گذشته و هنوز اردواج نکرده اند.

 

خطاب به ایشان می گوییم، خواهرم تو مروارید زیبایی  در اعماق دریاها هستی که ماندن آن در دریا چیزی ازارزش و قیمتش نمی کاهد.

آری ای خواهر بزرگوارم! این کلمات را خطاب به تو می نویسم که هنوز ازدواج نکرده ای . در گفته ام با تو شفاف و صادق خواهم بود و امیدوارم که گوارای عقلت باشد و آن را در قلب خود جای دهی.

به اوکه هنوز ازدواج نکرده ، و غم و اندوه یار دیرینش شده ، قلبش لباس حزن ، به تن کرده، و نومیدی در جانش راه یافته ، و همه ی اینها به خاطر این است که هنوز (از جانب الله) شوهری به او ارزانی نشده. ای بزرگوار!  بر جان خود رحم کن.

زیرا ازدواج چنان فریضه ی عظیمی نیست که با به جا نیاوردن آن دینت نابود شود، بلکه یک سنت الهی بین بندگان اوست، برای هرکس بخواهد آن را مقدّر می فرماید، و ارزانی می کند، و کسی توان رد قضای او را ندارد، و چه بسیاربوده اند زنان و مردان  دانشمندی که با تحقیقات و کتابهایشان تاریخ اسلام را پربار کرده اند، در حالی که خداوند مقدر نفرموده بود که ازدواج نمایند و با وجود این، شهره ی آفاق شده، گنجینه های عظیم و ارزشمند فکری را از خود به یادگار گذاشتند، گنجینه هایی به مراتب بهتر و ارزشمندتر از طلا و سنگ های قیمتی، بزرگانی که ازدواج نکردن ذرّه ای از شأن و منزلت آنان نکاسته است.

خواهر بزرگوارم...... چرا از مردم دوری می کنی؟ یا با قلب اندوهگین و نا امیدی با آنان روبرو می شوی؟ فقط به خاطر اینکه ازدواج نکرده ای؟ این کار تو اعتراض به قضا و مقدّر الهی است،  راستی خواهرم ....تو چه  نمی دانی!  شاید  این ازدواج نکردن برای تو رحمتی از جانب پروردگارت باشد، پس در هرحال شکر خداوند را به جای آر  و اندوهگین مشو و از مردم دوری مگزین.  زیرا این کار به معنای کم بودن درک(دینی) شماست و این احساس را القا می کند که ازدواج نکردن بر عقیده تو تأثیری دارد یا از ایمان و شرف تو چیزی کم می کند.

خواهرجان بیا با تو بگویم که چگونه ازدواج نکردن می تواند برایت رحمتی باشد؟

اگر فرد متدینی هستی، بدان که این برای تو ، نعمتی است از جانب خداوند. چه بسیاربوده اند دختران جوانی که ازدواج کرده اند و همسرانشان آنان را از دین و آیین خویش دور کرده و از آن حالت بیرون آمده و دین ودنیایشان را باخته اند. و این چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است، مثلاً دختری که در خانواده ای دیندار و اهل طاعت الهی پرورش یافته و بعد از ازدواج چنان شده که همسایگان از حال وی  و همسرش به خاطر صدای بلند ساز و آوازی که از خانه ی آنان از بیرون شنیده می شده، به ستوه و شکوه آمده اند، ازاوضاع پدرش مپرس که وقتی همسایگان برای شکایت او پیشش آمدند چه حالی شده بود! پناه بر خدا.

( البته این تذکر درگوشی  است برای خواننده ی عزیز ی که در شرف ازدواج است تا قبل از  اقدام به ازدواج در مورد انتخاب شوهر بسیار دقت کند)

حال، خواهر عزیزم، آیا الله نسبت به تو لطف بسیار ندارد، و اگر به جای  آن خواهر بودی چکار می کردی؟ او از خدایش بود که شوهر صالحی نصیبش شود. امّا چه بر سرش آمد؟ پس خدا را شاکر باش که تو را بر بسیاری از بندگانش برتری بخشیده است. و این حالت را به خاطر حکمت و مصلحتی که نمی دنی برایت مقدّر فرموده.... شاید هم با آن گناهانت کم شوند.

{ ذلک أمر الله أنزله إلیکم ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له أجراً }

البته هرگز بُعد بسیار مهم بچه دار شدن و ارضای میل فطری مادر شدن در وجود خویش  را که دلیل علاقه دختران به ازدواج  است، را فراموش نمی کنم. اکنون از تو خواهر بزرگوارم می خواهم نظری به دور و برخود بیندازی و حال دخترانی که ازدواج کرده اند، و از قضای الهی بچه دار نمی شوند، را ببینی ، تصوّر کن که باید چه احساسی داشته باشد، و حال او چگونه باشد؟

به خدا قسم در محنت و سختی وعذاب است، زیرا او از چیزی محروم گشته که هر زنی برایش در تلاش است، و بدون شک درون او پر از اندوه می شود ، و باید از الله خواست که به حالش رحم فرموده، مشکلش را برطرف سازد و به او نسلی نیکوکار ارزانی بدارد.

خواهرجانم! آیا حال تو بهتر از او نیست؟ تو از این احساس محروم هستی ، در حالی که آن زن با وجود محرومیت ، اندوهگین هم هست ، زیرا اوست که باعث محروم شدن شوهر از احساس پدر بودن شده، و این چیزی است که ضعف درونی بسیار بزرگی را برای زن به وجود می آورد.

تو برادرزاده و خویشاوندان زیادی داری، به آنها محبّت کن، به آنها نیکویی بیاموز، و در تربیت آنها بر اخلاق والا و طاعت الله ،مددکار باش ، شاید اگر معلم هستی، فرصت این را داشته باشی که زیردستان خود را به بهترین وجه تربیت نمایی ، زیرا  وظیفه ی اول تو تربیت  و سپس تعلیم است( یعنی اول مربّی و بعد از آن، معلّم هستی). اگر دکتری، می توانی- به اذن الله- به شفای  کودک بیماری کمک کنی و سبب خوشحالی او گردی ، مهم ترین نکته در تمام این موارد این است که در هر حال از الله تعالی انتظار اجر و پاداش داشته باشی که به زودی او نیز قلبت را پر از شادی و سعادت راستین و اجر عظیم خواهد نمود.

خواهر عزیزم .... اگر احساس می کنی که عمرت در حال سپری شدن وسوختن است، پس اجازه مده این سوختن بیهوده باشد،  و مانند چوب خشک تبدیل به خاکستر شود، بلکه ،مانند شمعی باش که به خاطر رضایت خداوند کریم ، با نورخود راه  زندگی را برای دیگران روشن می کند.

امّا اگر دوستدار مودّت و رحمت ازدواج نیز هستی، نا گفته نماند که  حرمان، جفا و بدبختی که  دامنگیر بسیاری از زنانی که در زیر سایه مردان جفاکاری زندگی می کنند که در ادای حقوقشان کوتاهی کرده وشرع خدا را رعایت نمی کنند ، خود ازدواج، وبال و بلایی برایشان شده است.  پس خدا را شکر کن چون نمی دانی بعد از ازدواج چه سرنوشتی در انتظار توست.

تمام فکر و اندیشه ات را معطوف به ازدواج نکن ، زیرا اینگونه عمر به سرعت  و به صورتی ترسناک می گذرد، بلکه این فکر را از خود دور کرده ، بر آفریدگار خویش توکّل نما و تمام همّ و غمّت را رضایت خداوند و دین او قرار بده ، زیرا اگر عالم به کتاب خدا و یا حافظ قرآن نباشی بسیار ضرر کرده ای ، پس فقط به خاطر رضایت الله به دنبال کسب علوم دینی باش، عمر به این شیوه (خوش) می گذرد در حالی که بر اعتماد به نفس و توکّل بر الله داری.

خواهرجان.... به سخنانی که در باره ات گفته می شود هیچ توجّهی نکن، زیرا در این زمانه پسران قبل از دختران از سن ازدواج عبور می کنند ، پنج دختر از خویشاوندان خودم که حدود سی سال سن دارند با مردانی بین سی تا سی وپنج سال ازدواج کرده اند ، در این تأخیر نیز حکمت عظیمی نهفته است، که خود دختران و پسران، متوجه شده اند ، و آن حکمت این است که هردو دسته قدر و قیمت ازدواج را فهمیده اند و دیگر قدر زندگی مشترک خود را بهتر می دانند و این تأخیر باعث شده که هر کدام سعی کند، وظایف خود را به نحو احسن واکمل انجام دهد و آنچه را از دست رفته جبران کند.

پاک و منزه است آن ذاتی که تنها او نصیب هر کس را ،ارزانی می دارد. غیر از موارد(ی که گفته شد) دختران بسیاری هستند که در سنین بالای سی سال و حتی چهل سالگی ازدواج کرده ، زندگی بسیار خوشبخت و شادی را آغاز نموده اند ، پس تنها طول مدّت زندگی مشترک مهم نیست بلکه زمان خوشبختی حقیقی در آن مهمّ است.

خواهرم... کلمه ی پیردختر را نشانه ی عزّت و افتخار خود کن، نه خنجر مسمومی که با دست خود آن را در قلبت فرو کنی!

 اگر دیگران متوجه  بزرگی شخصیت، موفقیّت و جایگاه بلند تو شوند از به کار بردن چنین کلمه ای درباره ات خجالت زده می شوند و اگر گاهی بر حسب اتفاق این کلمه را برایت به کار بردند ، نباید اعتماد به نفس تو را به خود و خالق و صورتگر(مهربانی) که به تو چشم و گوش عطا فرموده ،متزلزل کند زیرا همو که این نعمت را به تو بخشیده می تواند بهتر از آنها را نیز به تو عطا فرماید.

خواهر گرامیم.... در هر سنی که باشی، بیست یا سی یا چهل ساله یا حتی بالاتر ، آیا می دانی که حالت مانند چیست؟ حالت تو مانند آن درّ و مروارید باارزشی است  که در اعماق دریا ها جای گرفته و کسی نیست که آن را ببیند و همچنان در دل صدف ، مانده و هنوز از دریا استخراج نشده!  به این دلیل می گویم هنوز چون آن صیّاد ماهری که بداند چگونه گوهر گرانبها را استخراج کند، نیامده یا آن جواهر ارزشمند در جای دوردست وعمیقی از دریا قرار دارد که دست صیادان به او نمی رسد.

و بسیارند ، مرواریدهایی که به هر دلیلی ،هنوز از دل صدفهایشان صید نشده و بیرون نیامده اند، آیا این به معنای کم بودن ارزش یا قیمت آنهاست؟

پس خواهر بزرگوارم... خوشحال باش و نزد مردم برو و سرت را نه به خاطر بندگان خدا بلکه به خاطر خداوند  بالا بگیر،و قلب خویش را پر از عزت و رضایت به قضای الهی کن و امروز را شروع  درک حقیقت برای خود بدان و در آن متوجه خداوند باش و از او بخواه که تو را برای ذکر و شکر و عبادت نیکوی خود تو فیق دهد و کارت را آسان و به تو فهم دین عطا فرماید و تو را نوری برای اطرافیان قرار دهد و این دعا را بسیار زیاد بخوان بخصوص هنگام صبح وشام بسیار آن را تکرار کن  ( اللهم أغننی بحلالک عن حرامک ، وبفضلک عمن سواک ) .... ( ای الله! مرا با حلالی که نزد توست از هر چیز حرامی کفایت کن  و از فضل خویش مرا از غیر خود بی نیاز فرما)

خواهر گرانقدر... محزون نباش و یادت باشد که تو درّی دست نخورده هستی که در صدف خویش محفوظ هاست و در عمق دریا زندگی آرامی دارد و صید نشدن آن چیزی از ارزشش نمی کاهد.

الله (عزوجلّ) تمام پسران ودختران اسلام را برای هرچه خیر و نیکی  دین و دنیایشان، در آن است، موفق گرداند.

/ 11 نظر / 160 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارای تنها

فکر میکنی چند سال دیگه اوج نیازهای جنسی منه ! بیشتر سالها که گذشت ! بعد قراره بریم بهشت ! بهشتی که بخاطر برآورده نشدن طبیعی ترین حقمون گاهی کفر گفتیم و گاهی گناهی مرتکب شدیم ! پس به بهشت هم نخواهیم رفت ! نیازمان هم سرجاشه ! بنظرت آدم عاقل کدوم راهو انتخاب میکنه ! بازم سعی میکنه پاک بمونههههههههههههههههههه خوب وقتی نیازی رو داده چرا رفعش نمی کنه ! وقتی محدودمون کرده چرا خودش حلش نمی کنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یا فاطمه زهرا

حرفات اصلا قشنگ نیست اصلا امیدوارکننده نیست چون به این اسمی که انتخاب کردم نمیخام بیحرمتی بشه بهت فحش خواهر و مادر نمیدم تو اگه دین و قرآن حالیت میشد اینطوری حرف نمیزدی ببین خدا چقدر لطیف و با احساس و بدون زیاده روی تو قرآن با این موضوع برخورد میکنه بعد بیا اینجا خواهرم خواهرم کن لا اله الا الله خدایا ببخش ولی دیگه دارم کم میارم از یه طرف اینهمه استعداد جوونامون داره هرز میره اونم به خاطر یه نیازی که هر جنبنده ای داره و تو اینو وظیفه خودت دونستی که فراهمش کنی از طرف دیگه نحوه برخورد بعضی از این آقایون و این اواخر خانوما که دارن با افراط و تفریطشون مردم رو گمراه میکنن آخه اگه اون طرف به ناحق جایگاه شغلی و درآمد 20 نفر دیگه رو اشغال نمیکرد اون 20 نفر الان زن داشتن 20 تا دخترم الان شوهر داشتن و به احدی هم اجازه نمیدادن هی بهشون بگه خواهرم خواهرم. دیگه اینکه میگی خدا تمام دختر پسرهای اسلام را موفق بدارد هم دعا نیست که بدتر درد آوره آخه یکی نیست بگه به حرف نیست وقتی من دارم با عملم با عدم انجام وظیفه با پارتی بازی با حق خوری با دین فروشی دارم جوونای مملکتمو مجبور میکنم به خود فروشی. خدافروشیتون خیلی بده!

مینا

فکر میکنی کی هستی که این حرفها یابهتر بگم مزخرفات رو نوشتی نمیدونم مردی یا زنی ولی با این خواهرم خواهرم حتما یه مردی که یا ازدواج کرده یا خدا قبول کنه چون مرده هر روز میتونه صیغه کنه مهم هم نیست که چند سالش باشه مهم هم نیست که هنوز تحت تکفل پدرش باشه اینها بخوره تو سر اون کسایی که باعث این بدبختی شدن که جوونایی مثل من و امثال من تو سن بالای بیست و پنج هستن ولی هنوز یه نفر حتی در خونه اشون رو نزده بگه خرت به چند من بعدش مگه فقط نیاز جسمی و بچه است اینقدر انسانهای باشعور و فهمی بوده و هستند که چه مشکل از جانب مرد وچه زن عاشقانه بدون هیچ فرزندی تا اخر عمر با هم زندگی کردند و از طرف دیگه نیاز جسمی هفته ای یک بار دو بار اما نیاز به یه همدم چی نیاز به یک نفر که دوستت داشته باشه نیاز به کسی که دوستش داشته باشی نیاز به شنیدن صداش نیاز به شنیدن جمله دوستت دارم نیاز به عاشق شدن خدا کی گفته ازدواج نکنید در در صدف بمونید چه قدر بیشعوری که میگی ازدواج فرضیه بزرگی نیست که با نکردنش دیتت از بین بره پیامبر ص فرمودن النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ازدواج سنت پیامبره سبب تکامل انسانه از لحاظ روحی مگه هر کی ازدواج کرده

سمیرا

امیدوارم یه روزی پدر همه این مردا رو در بیاریم. مگه کین؟ چین>کل هستیشون تو دو تا چیز آویزونه که اگه ازشون بگیری به ذلیل ترین انسانها تبدیل میشن. به خودشون جرات میدن این نظرات رو بدن. برن گم شن همهشون خدا جواب همه شونو بده.

مریم

برو بابا آقاجون مگه ما بچه ایم که واسه خوراکی لج کرده باشیم بعد تو به ما بگی ازدواج اخه، بده! نوبت که به ما رسید تقدیر الهی شد؟! برو هودتو نصیحت کن...

مینا

اینا حرفه. وقتی پا میذاری به 30 سالگی میفهمی که چقدر تنهایی. دوستات همه ازدواج کردن و سرشون گرمه زندگیشونه. خواهر و برادرات سرگرم زندگی، همسر و بچه های خودشونن. پدر و مادر میانسالت دیگه نمیتونن همدم خوبی برات باشن. نمیتونن پا به پات بیان تفریح، مسافرت، حتی بازار. تو میمونی و تنهاییات. خسته ام، روحم افسردس. دیگه نماز نمیخونم. برادرم من داره کم کم خدا فراموشم میشه. برادرم کجایی که بفهمی منی که تا چند سال قبل له خودم مینازیدم که به پسرا پا ندادم، حالا افسوس اون روزا رو میخورم. کاش جوونی میکردم. اگه میدونستم قراره تا آخره عمر تنها باشم خیلی کارا میکردم. تا چندسال قبل مبگفتم ابن خیانت به همسر آیندمه اما حالا چی؟ همسری در کار نیست. قرار نبود به کسی خیانت بشه. من به لحاظ اجتماعی موفقم اما تنهام. تنهای تنها برادرم!!!!

نیلوفر

درست میگی ولی این راه حلش نیست. این پسرهایی که ما میبینیم به درد ازدواج نمی خورن!

الناز

این حرفای به ظاهر قشنگ!! همش شعاره. نگارنده عزیز که نفست از جای گرم در میاد قطعا خودتم میدونی که جدای از نیازهای جنسی که تو وجود هر آدمی هست، نیاز به تشکیل خانواده و داشتن همسر و فرزند چیزی نیست که با 1000 سال نماز و روزه و تقوا پیشه کردن جایگزین بشه. کسی که نتونسته به مهمترین نیاز فطری خودش پاسخ بده و همیشه لذت بخش ترین احساساتشو سرکوب کرده قطعا دیگه دل و دماغی واسه عبادت و تقوا پیشگی واسش باقی نمیمونه. به جای این راهکارهای کلیشه ای و مسخره حداقل سعی کنید صادقانه با جوونایی مثل من که سنشون بالا رفته همدردی کنید.

رویا

سلام دوست عزیز ... بخاطر نامه ی زیبایتان سپاسگزارم ... من دختری 28 ساله ام که تا حالا هیچ خواستگاری نداشتم ...و از آنجا که در خانواده ایی بزرگ شدم که دوستی با جنس مخالف رو بد میدونستن هرگز دوست پسر نداشتم ... خودم هم تمایلی به ارتباط های پنهانی و نامشروع نداشتم و ندارم ، الآنم که این مطالبو تایپ میکنم اصلا پشیمون نیستم ، چون با ذات من جور در نمیاد ...که با یکی پنهانی دوست باشم و از طرف دیگه توی صورت پدرم نگاه کنمو زندگیمو با فریب عزیزانم بگذرانم. شما در مورد حکمت خدا درست فرمودید در مورد مروارید هم همینطور و درباره ی رفت و آمد بین مردم بدون ترس از اینکه من مجردم و هنوز ازدواج نکردم ، گاهی دخترا ، کلی خواستگار دارن ولی وسواس دارن...برای همین نمی تونن مرد مناسب رو انتخاب کنن. گاهی دخترا اصلا خواستگار ندارن مثل من ... بعد از خواندن نامه تان در من آرامش نسبی به وجود آمد ... سپاسگزارم دوست عزیز . شاید کمی برام کلیشه ایی بود اما در کل عالی بود ، من میدونم روزی با عشقم در شرایطی عالی و زمان درست روبرو خواهم شد ، میدانم دخترانی که مایوس شده اند از ازدواج هرگز ازدواج نمیکنن چون دارن یاس و تنهایی رو در زندگیه خودشو

رویا

در زندگیه خودشون وارد میکنند ، اگر همش در زندگی نامید و خسته و ناراحت باشیم از این بابت که ، حالا مردی که من میخوام چرا وارد زندگیم نشده یا چرا من تنهام یا چرا منو هیچ مردی دوست نداره و یا چرا من حتی یک خواستگار نداشتم ! !!!!!!!! نه تنها دردی رو دوا نمیکنه بلکه باعث میشه رخدادهای خوش آینده هم از سرنوشت شخص پاک بشن و تنهایی در زندگیمون پایدار و پایدارتر بمونه . من از اینکه ازدواج نکردم ناراحت نیستم ، اما قبلا چرا مخصوصا وقتی دختر خاله ام که همسن منه توی 19سالگی ازدواج کرد . . . تا حدودی روی من تاثیر گذاشت ولی نه زیاد چون من اون موقع واقعا آمادگی ازدواج رو نداشتم ... و در سن 26 سالگی به بعد این نیازو در خودم شدید احساس کردم و نه از نظر جسمانی بلکه از نظر روحی روانی ، هر وقت به این مسئله فکر میکنم همیشه به این جواب میرسم که خداوند بهترین هارو بهم داده و حتما همسرم هم بهترین خواهد بود نسبت به خودم . حالا هم میل خودتونه ، دختر خانم های مجرد که مثل من فکر کنین ، یعنی از زمان مجردیتون لذت ببرین و سعی کنید مثبت باشین و انتخاب همسرتونو بگذارید به عهده ی خدا یا عمرتونو با فکرهای منفی بگذرونید ، خدانگهدار شما