داستانی که خواندنش ضروری است....

داستانی که خواندنش ضروری است....

مرد بریتانیایی نزد شیخ آمد، و از او پرسید: چرا در اسلام برای زن جایز نیست که با مرد مصافحه کند؟

شیخ جواب داد: آیا امکان دارد با ملکه الیزابت مصافحه نمود؟

مرد بریتانیایی گفت: طبعا نه، فقط افراد مشخص شده ی می توانند با ملکه الیزابت مصافحه کنند.

شیخ جواب داد: زن نیز نزد ما مانند ملکه است، و مردان غریبه نمی توانند با ملکه ها مصافحه کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سپس آن مرد بریتانیایی از شیخ سؤال کرد: چرا دخترها جسم و موی خود را مخفی می کنند، و آن را می پوشانند؟

شیخ لبخندی زد، سپس دو تا کلوچه را برداشت یکی از آنها را باز کرد، و دیگری راهمان طور باز نشده، باقی گذاشت، سپس هر دو را بر روی زمین خاکی انداخت، و به آن مرد گفت: اگر به تو بگویند یکی از آنها بر داری، کدام یک انتخاب می کنی؟

مرد بریتانی گفت: حتما آن کلوچه که باز نشده است.

شیخ نیز جواب داد: این همان شیوه ی است که ما با زن داریم ...

پس اخلاق اسلامی زن را از افتادن در آلودگی و پلیدی ها حفظ می کند .

/ 0 نظر / 59 بازدید