گفته های مرواریدی

گفته های مرواریدی
 
اگر دوست می خواهی خدا تورا کافی است
 
 اگر مونس می خواهی قرآن تورا کافی است
 
اگر همراه می خواهی کرام کاتبین تورا کافی است
 
اکر کار می خواهی عبادت تورا کافی است
 
اگر نصحیت می خواهی یاد مرگ تو را کافی است
 
اگر آنچه گفتم دوست نداری،دوزخ تو را کافی است
 دشمن ایمان...........................................دروغ
 
دشمن آبرو................................................گدایی
 
دشمن عقل...........................................خشم وغضب
 
دشمن ثروت....................................خیانت وحیله گری
 
نه به مقداری تر شوید که ازشما آب بگیرند
 
ونه به مقداری خشک شوید که شما رابسوزند

/ 2 نظر / 18 بازدید
اسلام و قران

تجوید و ضرورت آموزش مخارج حروف در جمله << وَ اللّهُ هُوَ السَّمیعُ العَلیم >> اگر کلمه ( علیم ) با الف ( همزه ) خوانده شود ، یعنی : ( الیم ) معنای آن این می شود : ( و خداوند شنوای دردناک است ) در صورتی که معنای صحیح این جمله ( و خداوند شنوای داناست) می باشد.

زیاد به مخت فشار نیار کار دست خودت میدی. با این جمله خیلی از دین داران حال می کنند که اگه کار می خواهی عبادت تو را کافی است . ورود شما را به مجمع کون گشادان جهان تبریک می گویم!!!